Hvordan lykkes med aktivitetsbaserte arbeidsplasser?

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser er kontorlokaler hvor de ansatte selv kan bestemme hvor de ønsker å arbeide, og lokalene tilbyr flere ulike områder som kan passe til ulike typer aktiviteter. Tanken er at de ansatte skal kunne matche ulike aktiviteter med lokalene – for eksempel telefonsamtaler i lukkede telefonrom, samarbeid med kollegaer i små møterom eller åpne lokaler hvor det er etablert at det er greit å snakke, og konsentrert individuelt arbeid i skjermede tilbaketrekningsrom.

Dette høres jo i utgangspunktet ut som en fin tanke. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser skaper likevel stor kontrovers. Et argument som ofte trekkes frem mot ABW, er at «forskningen sier det ikke fungerer».

Forskningen viser at hvis dere skal innføre aktivitetsbaserte arbeidsplasser, må dere gjøre det riktig. Trenger dere bistand?

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge