Covid-19

Koronassituasjonen sendte så mange til hjemmekontor fra fredag 13. marsat det har fått store konsekvenser på kort og lang sikt. Mest fokus har den digitale situasjon fått, der alle brått måtte lære seg å jobbe ikke bare med nettmøter, men også uten permer og printer. På kort sikt ble tydelig at man kunne klare seg uten veldig mye fysiske strukturer rundt seg. For en del arbeidsgivere ble det også klart at gamle arbeidsoppgaver ikke var så nødvendige likevel. Det fører til nytenkning rundt både forbedringer, innovasjon og ombemanninger.

 

På litt lengre perspektiv åpner dette et tidsvindu før man faller tilbake til gamle takter, som er fort gjort. I dette tidsvinduet vil det være muligheter som følge av folks sterke opplevelse av at ting faktisk kan endres, og det fort. Derfor er det et poeng å skynde seg inn med endringer dere kanskje lenge har tenkt på.

 

I Mellomrom har vi derfor etablert bistand på følgende områder:

1

Hvordan følge opp og konsolidere den sterke og raske digitale omleggingen? Det kan handle om å utvikle basisferdighetene i nettmøter til litt mer avanserte ferdigheter med f eks å legge til rette den tekniske og fysiske arbeids- og møtesituasjon, bruke Teams som prosjekthotell, dokumentlagring mm.

2

Hvordan håndtere hjemmekontor? Det kan se ut til at mange gjør som Telenor og åpner opp for mer bruk av hjemmekontor. Det krever sitt på flere måter: HMS-situasjonen, sikre produktivt arbeid, tidsstyring, utstyr, avtaler osv. Viktigst er allikevel at både ledere og medarbeidere forstår at den digitale situasjon krever desto mer oppfølging med samtaler, møter, koordinering mm.

3

Retur til kontoret. Det gikk raskt og tilsynelatende lett å komme i gang med hjemmekontor, og det ble veldig mye deling av informasjon om erfaringene siden alle var i samme båt. Ganske annerledes er det å komme seg tilbake til kontoret, særlig i den ennå pågående smittesituasjonen. Det er mange reguleringer fra ulike myndigheter, møbleringsmessige forhold, rutiner, rotasjonsordninger osv som må hensyntas. Mellomrom har råd og programmer for dette.

4

Endringsmoment: Kanskje er den aller viktigste læringen at endring faktisk kan skje, og det raskt. Så lenge folk har engasjement rundt dette, er det mulighet for å utnytte momentet til videre og mer styrte tiltak. I dette tidsvinduet, som kanskje varer til litt utpå høsten, kan man lett gå inn og gjennomføre endringer man tidligere ikke riktig har fått fart i. Mellomrom kartlegger situasjonen og kommer med anbefalinger og tiltak.

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge