Hvorfor bruke interiørarkitekt?

En interiørarkitekt MNIL planlegger ominnredning av gamle og innredning av nye bygg. De planlegger og produserer små og store innredningsoppdrag til kontorer, hoteller, butikker og restauranter m.m.


Tegning av fast og løst inventar inngår også i interiørarkitektens utdanning og arbeid. Interiørarkitekt MNILs arbeid påvirker i stor grad effektivitet, funksjonalitet, trivsel og atmosfære hos oppdragsgiverne. En interiørarkitekt MNIL har oversikt over de til enhver tid gjeldende lover og regler, har oppdatert materialkunnskap og en god produktoversikt.

Interiørarkitekt MNIL er objektiv og starter en behovsanalyse med blanke ark, og kan på en innovativ måte inspirere kunden til å se nye vinklinger og muligheter. Interiørarkitekt MNILs styrke ligger i å sette seg inn i og forstå sluttbrukers behov og ønsker. Dette er nødvendig kunnskap for å planlegge og skape gode universelt utformede løsninger i prosjektene.


Interiørarkitekt MNIL har bred erfaring når det gjelder vurderingen av innvendige materialer og fargebruk som er best egnet i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen.


De beste interiørene skapes når interiørarkitekten MNIL kan starte sitt arbeid tidlig i planleggingen. Et vellykket totalresultat er avhengig av beslutninger som fattes i startfasen i prosessen. Tidlig interiørplanlegging sikrer at rom og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor totale budsjettrammer.

Interiørprosjektering omfatter:


- Organisering av rom og funksjoner etter analyse av bruksbehov

- Planløsning og møbleringsplaner

- Farge, tekstil- og materialvalg i rom og møbler

- Belysningsplanlegging

- Møbel- og komponentvalg

- Spesialdesign av innredningselementer

- Konseptutvikling

- Anbudsinnhenting, oppfølging og prosjektledelse i interiørprosjekter

- Et interiørprosjekt kan bestå av 6 faser

- Programmeringsfase

- Skissefase

- Forprosjektfase

- Detaljeringsfase

- Gjennomføringsfase

- Oppfølgingsfase.


Utdanning

En interiørarkitekt MNIL har 5-årig masterutdanning i interiør og design eller diplomeksamen i interiør og design fra godkjent høgskole. Det er også mulig å bli medlem på særskilt grunnlag.  NIL følger opptakskrav satt av The European Council of Interior Architects som organiserer de profesjonelle europeiske organisasjonene innen Interior Architecture and Design i Europa.  


Teksten er hentet fra NIL: http://nil.no/om-nil/hvorfor-bruke-en-interiorarkitekt-mnil
Ta kontakt med Mellomrom i dag for å komme i kontakt med våre interiørarkitekter. 

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge