Hva er arkitekturpsykologi?

Arkitekturpsykologi handler om hvordan arkitekturen påvirker oss mennesker, og hvordan vi kan påvirke arkitekturen til å passe oss best.


Mellomrom er spesialisert på å lage gode arbeidsplasser.

Tidligere var arbeidslivet preget av manuelle og mekaniske prosesser, og kontorløsningene deretter. I dagens arbeidsliv handler det om mentale prosesser som kunnskap, intelligens, konsentrasjon, kreativitet, sosiale ferdigheter og kommunikasjon.


Et nøkkelspørsmål er hvordan de fysiske omgivelsene - "produksjonslokalene" - kan formes for å fremme slike prosesser. En kan metodisk spørre: "Hva skal til for å...?".

Hva skal til av fysiske rammebetingelser - arkitektur - for å kommunisere, for å fremme gode relasjoner, for å bedre konsentrasjon, for å generere kunnskap? Er det mulig å gjennomføre dypt konsentrert arbeid i et landskap med 50 kollegaer rundt seg? 


I Mellomrom handler det om nettopp dette. De fysiske omgivelsene påvirker oss. Det skal ikke mye til før kostnaden ved tapt produktivitet eller trivsel overgår besparelsen på kvadratmeteren. 


Hvordan kan vi utforme kontorbygget til å fremme produktivitet, samhandling og trivsel?

I praksis betyr det at vi jobber tverrfaglig i team med organisasjonspsykolog og arkitekt for å finne løsninger som er tilpasset bedriften. Vi har kalt det arbeidsplassrådgivere og arbeidsplassarkitekter. Arbeidsplassrådgiverens rolle er å kartlegge og utvikle organisasjonens kjerneprosesser og arbeidsbehov, mens arbeidsplassarkitekten tegner dette i arbeidsplassløsningene . 


Vi har gjennom år med erfaring og forskning utviklet metoder for å tilpasse arbeidsplassen etter bedriftens behov og type arbeid som gjennomføres. Vi bistår din bedrift fra A til Å for å skape gode arbeidsplasser, både i tilflytting til nye lokaler og i eksisterende lokaler. 


Vi har en sterk faglig forankring med blant annet SINTEF og Arbeidsforskningsinstituttet som samarbeidspartnere. En praktisk omsetning av forskning og kunnskap er viktig for oss, og vår rådgivning skal være forankret i dette. 


Les mer i artikkelen av Oddvar Skjæveland i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening: https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2007/08/arkitekturpsykologi-et-nytt-arbeidsfelt-psykologer?redirected=1

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge