Hva kan bygget gjøre for deg?

Vakre fasader, robuste naturmaterialer, energieffektive og driftsvennlige bygg er nødvendige kvaliteter. Likevel vil eiendommene aldri ha større verdi enn en brøkdel av den verdiskapingen so skjer gjennom byggets brukere. Eiendomsverdien er typisk ikke mer enn 5% av verdiskapingen i det samme bygget. En konsekvens av det må bli at ressurser og kreativitet blir kanalisert til de ansattes beste i utviklingen av arbeidsplassløsninger. 


Mellomrom Arkitekturpsykologi er mer opptatt av hva bygget kan gjøre for brukerne, enn av bygget i seg selv. Derfor også firmanavnet Mellomrom: vi er opptatt av rommene og mellomrommene fordi det er der brukerne er. 


Landskap eller enkeltkontor? 

Snart 15 r etter Telenor Fornebu (og Kokstad) er fremdeles de åpne kontorløsningene et omstridt tema. Størsteparten av de store foretakene i privat sektor har gjort åpne kontorløsninger til del av sin strategi for samhandling og produktivitet, og mange offentlige foretak gjør også det. Mellomrom mener at skillet ikke går mellom åpne og lukkede løsninger, men mellom gode og mindre gode kvaliteter. I tillegg tror vi ikke at "one size fits all", men at vi må ha gjennomtenkte tilpasninger basert på arbeidsoppgavene de ansatte har. For noen er det best med åpne løsninger, for andre med enkeltkontorer. Vår rolle er å bistå med kunnskap og metoder for at bedriftene velger riktig for å få til produktive og attraktive arbeidsplasser for sin egen del.


Forskning og praksis

Mellomrom er opptatt av gode metoder og løsninger med dokumenterte effekter. Vi er prosjekteier for K2 Morgendagens arbeidsplass der SINTEF er prosjektleder, og for prosjektet "Fremtidens arbeidsplass" med Statsbygg og Mattilsynet. I tillegg har vi for tiden et nytt forskningsprosjekt under utvikling, som skal bli en klassifiseringsordning for gode arbeidsplassløsninger med sikte på å bli et bli et merke for god arbeidsplassarkitektur. Arbeidstittelen er SMAP: smart, attraktiv, produktiv. I dette prosjektet har vi støtte fra sterke aktører som Bygg21-programmet i Direktoratet for byggkvalitet, fra Statsbygg, Caverion og flere. 


Nudging og andre metoder

Mellomrom har mange slags verktøy og metoder i tillegg til de tradisjonelle konsulent og arkitektfaglige. En av de morsommere er nudging: små, oppfinnsomme fysiske tiltak for å fremme ønsket atferd. For eksempel bruker vi selv store timeglass i møtene for å minne om at tiden renner ut, bokstavelig talt. Og en meget attraktiv trapp med en lekker kaffebar på toppen stimulerer folk til å gå trappen og i tillegg utveksle idéer med kolleger i en annen etasje. 


Praktisk arkitektur

Likevel er Mellomrom først og fremst operative og brenner for smarte, robuste og funksjonelle løsninger. Selve kjernevirksomheten er de arkitektfaglige leveransene rettet mot den ansatte og hans arbeidsmijø: bygganalyser, mulighetsstudier, plantegninger, arbeidsplasskonsepter, konkurranseutsetting av møbelinnkjøp og workshops for å få frem de ansattes motivasjon og behov. 

Med god støtte i forskning har vi grunnlag for å hevde at produktivitet kan øke med opp til 15% dersom man gjør de rette grepene. Ikke bare med de fysiske løsningene, men etter mottet vårt: Kultur - struktur - arkitektur, som innebærer at man må utvikle organisasjonens kultur og struktur parallelt med de fysiske arbeidsplassløsningene.


Faktaboks Mellomrom Arkitekturpsykologi AS: 

- 15 års erfaring med utvikling av gode arbeidsplasser. 

- 14 ansatte med kontor på Danmarksplass

- Sterkt forankret i forskning og akademia

- Lager smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser


Artikkelen er fra GC Rieber Eiendom sitt informasjonsmagasin: http://www.gcrieber-eiendom.no/for-leietakere/informasjonsmagasin/

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge