Hvordan bør multirom utformes?

I samarbeid med vårt forskningsprosjekt SMAP (www.smap.no) har Andreas Olsen skrevet en masteroppgave som går i dybden på hvordan en bør utforme støtterom/multirom/smårom i aktivitetsbaserte arbeidsplasser.


Hans funn er også relevant for utforming av multirom i åpne landskap generelt. 

Masteroppgaven forteller noe både om antall, formål og hvilket utstyr det bør ha, i tillegg til hvilke generelle kvaliteter de bør ha. 


Noen utdrag fra oppgaven: 


- Det anbefales å sette opp ett rom per 8.ansatt 

- Rom bør ha varierende funksjon, etter konkrete behov til de som skal bruke rommene

- Faktorer som har størst innvirkning på bruk: beliggenhet, lydisolering og generalitet.

- Sollys/dagslys hadde liten innvirkning på bruk. 


Hele masteroppgaven kan være nyttig for de som planlegger nye kontorlokaler, og kan leses i sin helhet her: 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2463888/2017_EVU_Masteroppgave_Andreas%20Olsen.pdf?sequence=1

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge