Jakten på fremtidens kontorer

Åpne kontorløsninger har et dårlig rykte. Ufortjent, viser et forskningsprosjekt på Deloittes nye hovedkontor.


Åpne kontorløsninger er dømt nord og ned av tillitsvalgte og ansatte i store flytteprosesser. Nå er evalueringen av konsulentselskapet Deloittes nye hovedkontor i Bjørvika i ferd med å bli en pilotstudie som vil bli publisert.


– Det finnes ikke dekning for at de ansatte i Deloitte er misfornøyde, sier doktorgradsstipendiat Mari Ekstrand ved NTNU.


Både selve flytteprosessen og de organisatoriske effektene inngår i doktorgradsstudien.

Selv om åpne kontorløsninger er standarden i store deler av næringslivet, møter denne type løsninger fortsatt mye skepsis og motstand. Spesielt konseptene «clean desk» og «free seating», der det ikke er faste plasser, har ført til massiv motstand blant annet i regjeringskvartalet.


– Clean desk og free seating er blitt kontroversielt og har fått ufortjent dårlig rykte. De fleste uten faste plasser i Deloitte er positive, sier Ekstrand.


Hun har gjort dybdeintervjuer med 65 Deloitte-ansatte i det uavhengige forskningsprosjektet. Erfaringene skiller seg ut fra mer kritiske utenlandske studier 10–15 år tilbake i tid.


Lesesal

Deloitte innførte det som kalles aktivitetsbasert arbeidsplassutforming da hovedkontoret flyttet fra Skøyen til Bjørvika for to år siden. Det nye kontorbygget er delt inn i 11 forskjellige soner. Medarbeiderne ble introdusert for løsningen gjennom en egenutviklet vifteformet grafikk. Når de ansatte kommer om morgenen kan de fritt velge plass ut fra dagens gjøremål. Fargeskjermer plassert rundt i bygget viser fordelingen av de ulike sonene. Noen velger stillerom eller lesesalsoppsetning, andre velger prosjektbord. På konsentrasjonsplassene i stillesonen er det ikke vanlig å snakke i telefonen.


– Det er viktig å kunne trekke seg tilbake for å få ro og kunne sitte sammen når man skal samhandle, sier Ekstrand.


Ingen hangar

Flere forsknings- og fagmiljøer støttes nå av Norges forskningsråd i et forsøk på å knekke formelen for vellykkede arbeidsplasser. Ett av målene er å finne frem til en nasjonal standard for god arbeidsplassarkitektur.

Deloitte-sjef Aase Aamdal Lundgaard erkjenner at valget av kontorkonseptet ikke ble gjort på grunnlag av forskning. Bakgrunnen med å innføre «Activate based work» (ABW) var å øke samhandlingen.


– Jeg følte meg trygg på at dette var et konsept som ville passe. Vi ble inspirert av et par internasjonale eksempler, men vi utviklet vår egen versjon av aktivitetsstyrt arbeidsplass uten å vite helt sikkert om det ville bli vellykket, sier Aamdal Lundgaard.

Hun påpeker at løsningen ikke må forveksles med åpne kontorlandskap.


– Åpne landskap er som hangarer.


Økt samhandling

Forskeren mener samhandlingen er forbedret på flere nivåer:

Internt i eget forretningsområde opplever de fleste økt samhandling.

I eget hierarki opplever de fleste at det er lettere å ta kontakt med egen leder.

Også mellom forretningsområdene mener forskeren å finne en positiv effekt, selv om de ansatte er fordelt på mange etasjer i et høyt bygg, noe som ofte byr på utfordringer.


Konseptet ble først fullt ut introdusert for konsulenter og revisorer, mens advokatene fikk beholde sine faste plasser. Nå vil advokatene også gjerne prøve ut denne måten å jobbe på.


– Ikke alle har like lett overgang til andre arbeidskonsepter, og da er det viktig å følge med på de ulike behovene. Konsulenter og revisorer er ofte mer vant til mobile arbeidsmåter, sier Ekstrand.


Lundgaard viser frem den betjente kaffebaren med kjapp mat. Hun mener kontorutformingen bidrar til å senke de hierarkiske skillene.


– Vi vil at tersklene skal være lavest mulig, og at det skal være lett å gripe tak i ledere. Her er det både hyggelig og lett å slå av en prat.


Selv sitter hun ute i den åpne kontorløsningen og setter pris på tettere kontakt med sine medarbeidere.


– Aktivitetsstyrte kontorer gjør det lettere å være en synlig leder.


Mari Skogland (tidl Ekstrand) er stipendiat og rådgiver i Mellomrom.


Her kan du lese hele artikkelen, skrevet av Lars Solem: https://www.dn.no/arbeidsliv/arbeidsmiljo/jakten-pa-fremtidenskontorer/1-1-5577709

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge