Ny sidemann = nye impulser = økt salg.

Nok en gang finner vi en interessant artikkel i HBR som forteller om en case fra Sør-Korea, hvor nye kontorløsninger litt tilfeldig gjorde at ansatte fra ulike team ble plassert ved siden av hverandre.


Her kan du lese om hva som skjedde: 


"Looking at 38,435 deals executed by 60 merchandisers over 200 days—120 days before the move and 80 days after—Lee found that merchandisers in the area containing more teams sourced 25% more deals from new suppliers, on average, than all merchandisers had sourced before the move. The deals weren’t the result of collaboration; they marked a change in the quality of people’s work.


Lee characterizes that change as a shift from “exploitation” (simply repeating offers that worked in the past) to “exploration” (coming up with new ideas). Perhaps more important, the daily deal revenue of each merchandiser sitting with previously unfamiliar colleagues was, on average, 40% higher ($16,510 a day) than the merchandisers’ premove average."


Resultatet var altså at de solgte både mer og av høyere kvalitet, som et resultat av en høyere grad av nye idéer. 


I artikkelen kan du også lese om en studie fra 2015, som dokumenterte at medlemmer i det amerikanske sentatet som sitter i nærheten av hverandre, har større sannsynlighet for å støtte hverandres lovforslag. 


Vi anbefaler at du leser hele artikkelen, og den finner du her: https://hbr.org/2018/03/why-you-should-rotate-office-seating-assignments

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge