Personlighet og kontorløsning

Nigel Oseland har gjennomført en undersøkelse knyttet til personlighet og preferanser for ulike typer fysiske løsninger/kontorlokaler og preferanser for interaksjon på kontoret. 

Det ble, ikke overraskende, funnet at de som skårer høyt på ekstroversjon foretrekker å møtes ansikt til ansikt i en variasjon av arbeidssituasjoner, mens introverte foretrekker å kommunisere via e-post. Litt mer overraskende er det at ekstroverte sender ut flere e-poster enn introverte og bruker mer tid borte fra kontoret, mer tid på møter og mindre tid på PC enn introverte. Introverte foretrekker i større grad mer lukkede løsninger/private teamløsninger enn ekstroverte.


Det viktige i planleggingen av nye kontorløsninger er at det tas høyde for at individene i organisasjonen har ulike preferanser og behov. Det er en fordel å tilrettelegge for mest mulig variasjon og valgmuligheter for den enkelte. Det er av denne grunn flere organisasjoner velger å gå bort fra den standardiserte arbeidsplassen bestående av en pult, en stol og et skap per enkelt, og fokuserer vel så mye på andre deler av kontorlokalet - møteplasser, møterom, kaffebar, teamområder, treningsrom, stillerom, bråkerom etc. 


Tabellen (sett inn bilde) viser hvilke personlighetstrekk som er benyttet i undersøkelsen.


Rapporten forteller mer om funn fra undersøkelsen, og finnes på www.workplaceunlimited.com

Fra rapporten "Personality and Preferences for Interaction, Nigel Oseland, 2013. 

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge