Planlegging av nytt kontorlokale

Boka "Planning Offices Spaces" gir gode retningslinjer på planlegging av det fysiske miljø i relasjon til organisasjonens målsetninger. Boka beskriver seks kategorier av valg: 


Lokasjon: kontoret eller andre steder

Bruk: individuelle arbeidsstasjoner eller free seating

Planløsning: med vegger eller uten vegger

Estetikk (appearance): nøytralt vs expressive

Arkivering: mindre papir vs papirløst

Standardisering: skreddersydde løsninger vs et konsept for alle


Lokasjon: kontoret eller andre steder

•     I hvilken grad er daglig, ansikt til ansikt kontakt ønskelig?

•     Er det nok tillit mellom ledelse og ansate for å tillate mobile arbeidsmåter? 

•     Er ledelsen forberedte til å bytte fra direkte monitorering til en mer output-based evaluering?

•     Er alle de nødvendige teknologiske verktøyene tilgjengelig? 

•     Har det vært gjort noe for å sikre gode arbeidsplasser også utenfor selve kontoret (f eks hjemme)?


Bruk:  individuelle arbeidsstasjoner (faste plasser) eller free seating

•       Hvor mange ansatte jobber deltid og i hvilken grad jobber ansatte ute av kontoret?

•       Hva er gjennomsnittlig utnyttelse av arbeidsstasjoner målt over flere uker ?

•       I hvilken grad er daglig, ansikt til ansikt kontakt ønskelig?

•       Hvilke grep kan man ta for å sikre gode arbeidsforhold ute av kontoret?


Planløsning: med vegger eller uten vegger

•       I hvilken grad er det behov for konfidensialitet og hyppige en til en møter?

•       I hvilken grad sees privatliv og rom størrelse som statussymbol?

•       I hvilken grad trengs det samarbeidsområder med hyppig interaksjon?


Estetikk: nøytralt vs expressive

•       Er kontorets uttrykk tydeliggjort ?

•       I hvilken grad skal kontorets uttrykk kontrolleres? Kan ansatte sette sitt eget preg?

•       Skal det være en forskjell fra områder hvor ansatte jobber og områder for besøkende?   


Arkivering: papirmengde

•       Hva slags informasjon jobber man med og i hvilken grad kan det bli digitalisert?

•       Er  nødvendig utstyr på plass og ansatte opplært i digitalt arbeid?

•       Passer en streng «rene arbeidsbord» filosofi i deres firma?


Standardisering: skreddersydde løsninger vs et konsept for  alle

•       Hvilke kulturforskjeller er det mellom ulike avdelinger og enheter? 

•       Er de fleste arbeidsprosesser like gjennom hele organisasjonen eller er det betydelige forskjeller?

•       Hvor viktig er det for organisasjonen som helhet å utrykke et tydelig og konsistent bilde?


Boka heter "Planning Office Spaces: a practical guide for managers and designers" og er skrevet av Juriaan Van Meel, Yuri Martens og Hermen Jan van Ree. 

Les flere artikler om planlegging av nytt kontorlokale. 

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge