Samlokalisering gir gevinster: en case fra Microsoft i HBR

En interessant artikkel publisert i Harvard Business Review (HBR) forteller om en case fra Microsoft. Microsoft oppdaget et det å plassere ansatte eller avdelinger på to ulike etasjer, ga de samme negative effektene på samarbeid, som det å sitte i to helt forskjellige bygg eller to forskjellige byer.


Dette gir, som mange forskningsartikler tidligere har gitt, et godt argument for samlokalisering og fysisk nærhet som en trigger for bedre samhandling. 

Microsoft bestemte seg for å redusere antall bygg fra fem til fire, og målte effektene. De oppgir en besparelse i 100 arbeidstimer per år (til en estimert verdi av $520 0000), grunnet kortere avstander (gåtid og i mer effektiv møtetid). De så en økning i samarbeid på tvers av team, som ble målt i hvem som møttes og hvor mye de møttes. I tillegg så de en reduksjon i møtetid, altså hadde de mer effektive møter. 


Artikkelen avsluttes med noen ord vi definitivt kan si oss enige i: 


"For us, and with the ever-increasing role technology plays in business through email communications, Skype meetings, and instant messaging, there is a need to humanize the workplace by facilitating human encounters and face-to-face conversations. Of course, there is more noise and less privacy to deal with, but we feel the benefits of closer proximity exceed the downsides.


Using workplace analytics to understand office environments is the first step towards discovering human behaviors. Companies must take these metrics and direct them thoughtfully towards the design of office spaces that maximize face time over just screen time."


Vi anbefaler å lese hele artikkelen, og den finner du her: https://hbr.org/2016/10/how-microsoft-used-an-office-move-to-boost-collaboration

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge