Workspaces That Move People

En artikkel i Harvard Business Review har gjennomgått en rekke eksperimenter gjort på fysiske faktorer på arbeidsplassen og hvordan det påvirker ulike faktorer knyttet til produktivitet og samhandling. 


De skriver: 


"We’ve already begun to collect this kind of performance data using a variety of tools, from simple network analytics to sociometric badges that capture interaction, communication, and location information. After deploying thousands of badges in workplaces ranging from pharmaceuticals, finance, and software companies to hospitals, we’ve begun to unlock the secrets of good office design in terms of density, proximity of people, and social nature. We’ve learned, for example, that face-to-face interactions are by far the most important activity in an office.


Birnbaum is on to something when he talks about getting employees to “collide,” because our data suggest that creating collisions—chance encounters and unplanned interactions between knowledge workers, both inside and outside the organization—improves performance.


We’ve also learned that spaces can even be designed to produce specific performance outcomes—productivity in one space, say, and increased innovation in another, or both in the same space but at different times. By combining the emerging data with organizational metrics such as total sales or number of new-product launches, we can demonstrate a workspace’s effect on the bottom line and then engineer the space to improve it. This will lead to profound changes in how we build our future workspaces."


I artikkelen nevnes også Jon Fredrik Baksaas, som presiserer hvor viktig utformingen av kontorlokalene har vært for å få Telenor fra et statlig monopol til et internasjonalt konkurransedyktig selskap. Kontorutforming har ifølge Baksaas "improved communication, accelerated decision making, and even created what he calls "an attacking mindset".

Baksaas ser på kontorlokalene som et kommunikasjonsverktøy. 


Noen interesssante funn nevnt i artikkelen: 

 50 ledere ansvarlig for nær $1 milliard i årlige salg i et farmasøytisk selskap ble utstyrt med "sociometric badges". Resultater vst at når en salgsperson økte interaksjoner med kolleger i andre team (exploration) med 10%, økte denne personens salg med 10%. De reduserte antall kaffemaskiner fra 1 per 6 ansatte, til 1 per 120 ansatte og laget en større kantine til alle ansatte. Et kvartal senere økte salg med 20% ($200 millioner). 


I artikkelen påpekes det at resultatene ikke automatisk er overførbare til andre. Bedriften må gjøre gode analyser av nøyaktig hva som vil øke produktiviteten, og deretter se på hvordan det kan innføres i kontorlokalene. Det er også viktig å gjøre analyser i etterkant av hva resultatene ble, for å vite om det hadde en positiv, nøytral eller negativ effekt. I et annet eksempel nevnt i artikkelen innførte de free seating over større områder, som gjorde at kommunikasjon i teamet sank med 45%. Her var teamproduktivitet sannsynligvis mye viktigere enn kommunikasjon på tvers av avdelinger, og hovedfokuset burde vært på teamene.


Les hele artikkelen her: https://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people

Forfattere: Ben Waber, Jennifer Magnolfi, Greg Lindsay

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge