Om oss

Mellomrom har et spesielt fokus på arbeidsprosesser og produktivitet. Vårt primære fokus er på arbeidsplassarkitekturen som en del av et helhetlig flyt- og produktivitetsbilde i en organisasjon. Vi ønsker å bistå dere med å lage arbeidsplasser som er optimalt tilpasset og understøtter deres strategi, arbeidsprosesser

og kultur. 


Mellomrom er primært organisasjonsrådgivere, som forstår effekten av arkitekturen på organisasjonen. Vi har også dyktige interiørarkitekter som daglig utarbeider gode løsninger av høy kvalitet. Vårt ansvar er å styre dere i riktig retning, slik at løsningene oppnår gitte målsetninger satt av ledelsen, ofte knyttet til samhandling, digitalisering, nytenkning og identitet. I tillegg til brukermedvirkning og fysiske løsninger, har vi også kompetanse til å definere og utforme nye arbeidsformer, i tillegg til lederprogrammer knyttet til tillitsledelse og relasjonell ledelse.
Vi har en faglig tilnærming, og har hatt en rekke forskningsaktiviteter for å utvikle dette fagfeltet de siste 20 årene. Blant det største finner du SMAP: et merke for god arbeidsplassarkitektur.

Vi er svært opptatt av at resultatet blir både smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser, som er systematisert i vårt unike SMAP-system. Prosjektet og merkeordningen «SMAP: et merke for god arbeidsplassarkitektur». ​SMAP er resultatet av

FOU-aktiviteter for til sammen 60 millioner de siste seks årene, med blant annet to vellykkede

phd-prosjekter.

Betydningen av dette for våre oppdragsgivere er først og fremst økt troverdighet, forankring og tillit. Når vi kombinerer systematisk kunnskap med en helt pragmatisk, løsningsrettet metodikk, pleier resultatene å bli gode.

Bodø Rådhus - 2019

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070
Fjøsangerveien 33A
5054 Bergen
Norge