OM OSS

Vi er svært opptatt av at resultatet blir både smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser, som er systematisert i vårt unike SMAP-system. Prosjektet og merkeordningen «SMAP: et merke for god arbeidsplassarkitektur». SMAP er resultatet av

FOU-aktiviteter for til sammen 60 millioner de siste seks årene, med blant annet to vellykkede

phd-prosjekter.

Betydningen av dette for våre oppdragsgivere er først og fremst økt troverdighet, forankring og tillit. Når vi kombinerer systematisk kunnskap med en helt pragmatisk, løsningsrettet metodikk, pleier resultatene å bli gode.

Vårt seneste prosjekt: Bodø Rådhus - 2019

Vårt seneste prosjekt: Bodø Rådhus - 2019

Vårt seneste prosjekt: Bodø Rådhus - 2019

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070

Fjøsangerveien 33A

5054 Bergen

Norge

Vi tar oppdrag

over hele landet