Landets ledende på utforming av arbeidsplasser. Kontakt oss i dag for å få vite mer.

Kommunikasjon

Brukermedvirkning

Kartlegging

Analyse

Utforming

Mellomrom har ett bein i forskningen og ett i praksisfeltet. Det viktigste for oss er å få gode brukerprosesser, der de ansatte blir med på en endringsreise. Ved å følge vår ganske pragmatiske, informasjons- og kunnskapsbaserte metode har vi ofte fått hele organisasjoner til å ønske seg løsninger de i starten kanskje ikke så for seg i det hele tatt.
Mellomrom er først og fremst arbeidsplassrådgivere og arbeidsplassarkitekter, som forstår effekten arkitektur har på en organisasjon. Vårt ansvar er å styre dere i riktig retning, slik at løsningene oppnår utvalgte målsetninger satt av ledelsen. 

Disse målsetningene er ofte knyttet til samhandling, digitalisering, nytenkning og identitet.
I tillegg til brukermedvirkning og fysiske løsninger,
har vi også kompetanse til å definere og utforme nye arbeidsformer, samt lederprogrammer tilknyttet tillitsledelse og relasjonell ledelse.
 

Vår anbefalte prosess

Kommunikasjon og brukermedvirkning

 

En brukerprosessen har til hensikt å formulere og konkretisere organisasjonens målsetting med prosjektet, for å involvere og skape eierskap gjennom hele organisasjonen.

 

Dette gir en unik mulighet til å bruke prosjektet som endringsprosess for arbeidsformer, og til å imøtekomme morgendagens krav til mellommenneskelig samspill, kommunikasjon, læring, informasjonsflyt, teknologi og omgivelser.

Utforming av gode planløsninger

Våre arbeidsplassarkitekter lager planløsninger med SMAP kvaliteter. SMAP er en merkeordning som sier noe om hva som utgjør gode løsninger, basert på forskning gjennomført over 5 år, sammen med blant annet SINTEF og Høgskulen på Vestlandet.

UTVALGTE REFERANSER

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS
post@mellomrom.no
+47 980 37 070

Fjøsangerveien 33A

5054 Bergen

Norge

Vi tar oppdrag

over hele landet